Kaartjieverkope by Clover Aardklop binne begroting

In ’n jaar waarin geweldige druk op besteebare inkomste geplaas is, was die kaartjieverkope by vanjaar se Clover Aardklop Nasionale Kunstefees binne die finansiële begrotingsraamwerk.

 

In totaal is 132 247 kaartjies verkoop, waaronder 88 631 vir die terrein en musiekverhoë en 43 616 vir toneel en ander produksies. “Gegewe die ekonomiese klimaat sou dit onrealisties gewees het om nie vir ’n daling in kaartjieverkope voorsiening te maak nie,” het Andries Vrey, uitvoerende hoof van Clover Aardklop, gesê.

 

Volgens hom is dit insiggewend dat daar ’n afname was in die aantal kaartjies wat per transaksie verkoop is. “Die hoeveelheid mense wat kaartjies gekoop het, was nie beduidend minder nie, maar mense het beslis minder kaartjies gekoop. Die vraag vir verblyf vir korter tye was ook hoër. Dit is duidelik dat mense hul sente omdraai.

 

“Daarom is ons veral besonder trots op die pas afgelope fees – dat ons ten spyte van baie se kommer oor heersende ekonomiese toestande ons integriteit as vervaardigende fees kon behou met ’n opdragprogram uit die boonste rakke.”

 

As deel van ’n mark wat sy eie uitdagings het en die dinamiese aard van die bedryf, word daar jaarliks ’n impakstudie oor die fees gedoen. “Vanjaar het die feesdireksie opdrag gegee dat ’n baie meer omvattende studie gedoen moet word rondom die volhoubaarheid van die fees op medium- tot lang termyn. Een van die aspekte (en daar is digby 20) wat ondersoek sal word, is in watter mate die fees se ligging die fees op die pad vorentoe kan beïnvloed – positief óf negatief. Dit is noodsaaklik om betroubare inligting te bekom waarvolgens toekomstige strategieë bepaal word,” het Vrey gesê.

 

Hy het dit beklemtoon dat so ’n omvattende ondersoek nie oornag afgehandel word nie en konsultasie met verskeie belangegroepe sal insluit.

 

Volgende jaar se Clover Aardklop Nasionale Kunstefees word van 24 tot 29 September aangebied.