Aansoekvorms vir Clover Aardklop Nasionale Kunstefees vir 2013 beskikbaar

Aansoeke vir 2013 se Clover Aardklop Nasionale Kunstefees sluit Maandag 11 Februarie 2013. Dit geld produksies sowel as visuele kuns.

 

Daar word onderskeid getref tussen aansoeke vir opdragproduksies en loketproduksies. In eersgenoemde geval kan kunstenaars aansoek doen vir ’n vaste fooi, terwyl ’n persentasieverdeling van toepassing is op loketproduksies.

 

Die omvang van die pryse wat by die fees toegeken word vir nuwe produksies is ’n aansporing vir kunstenaars om hul werk by die Clover Aardklop Nasionale Kunstefees te laat debuteer.

 

Die AngloGold Ashanti/Aardklop-Smeltkroesprys word toegeken vir die beste nuwe Afrikaanse teks, sowel as vir die regisseur van dié drama. Albei wen R30 000, terwyl ’n verdere R28 000 bewillig word vir die dramaturg om ’n nuwe teks vir Clover Aardklop te skep vir 2014. Die Beeld-Aartvarkprys vir ’n grensverskuiwende debuutwerk beloop R20 000.

 

Die aansoekvorms (in Afrikaans en Engels) is nou hier beskikbaar. Die fees word van 24 tot 29 September aangebied.